Oświadczenie o ochronie danych

Niniejszym informujemy Państwa, jako odpowiedzialni za rodzaj, zakres i cel przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z tym świadczeń.

I. Określenia pojęcia

Oświadczenie o ochronie danych opiera się na pojęciach, które zostały zastosowane przez Europejskie Rozporządzenie co do wytycznych, w głównym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Aby zagwarantować, że to oświadczenie będzie zrozumiałe, wyjaśnimy zastosowane pojęcia. Jeżeli znajdziecie Państwo odnośniki do prawnych uregulowań bez podania każdorazowo dokładnej nazwy ustawy, będzie chodziło o RODO.

 1. 1. Dane osobowe

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwaną osobą zainteresowaną). Jako osobę możliwą do zidentyfikowania należy rozumieć osobę, która pośrednio lub bezpośrednio może być zidentyfikowana przez poznanie jej nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o pochodzeniu, rozpoznania online, lub przez inne szczególne cechy, jak wyrażenie tożsamości psychicznej, psychologicznej, genetycznej, fizycznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej.

 1. Odpowiedzialny

„Odpowiedzialny” to osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który sam lub z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania są dozwolone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, to odpowiedzialny, lub odpowiednie jego kryteria mogą być przewidziane, zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 1. Edytuj

„Przetwarzanie” jest każdym przebiegiem zdarzenia lub kolejnością w trakcie przebiegu zdarzenia związanym z przetwarzaniem danych osobowych, z lub bez pomocy zautomatyzowanego procesu, jak pobieranie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, magazynowanie, dopasowywanie lub zmienianie, wyczytywanie, odpytywanie, zastosowanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, przetwarzanie lub jakakolwiek inna forma gotowości, wyrównywanie lub łączenie, ograniczenie wymazywanie lub niszczenie.

 1. 4. Osoby trzecie

„Osobą trzecią” jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ poza osobą zainteresowaną, odpowiedzialnym, przetwarzającym zlecenie i osobami, które są pośrednio upoważnione przez odpowiedzialnego lub przetwarzającego zlecenie, do przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda

„Zgoda” występuje wtedy, gdy osoba zainteresowana dobrowolnie, dla określonego celu, w sposób jasny, bez nieporozumień, w formie oświadczenia lub innego działania, potwierdzonego w oczywisty sposób, wyrazi zgodę, żeby jej dane osobowe mogły być przetwarzane.

 1. Profilowanie

„Profilowanie” jest każdym rodzajem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są stosowane do osobistych celów, które dotyczą osoby fizycznej. Chodzi tu o aspekty związane z pracą, położeniem ekonomicznym, zdrowiem, sympatiami osobistymi, zainteresowaniami, zaufaniem, zachowaniem, miejscem pobytu lub jego zmianą, tak aby móc aspekty te zanalizować lub przewidzieć.

II. Dane kontaktowe odpowiedzialnego za przetwarzanie i pełnomocnika ochrony danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie:

Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o.

Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno (Polska)
Tel.: +48 (52) 33618-00
Mail: privacy-policy@delta-gartenholz.com

III. Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak dokładnie, jak jest to wymagane do utworzenia strony i do naszych wyników. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez przepisy prawne. Tylko jeżeli Państwo się zgodzicie, mogą być wasze dane przetwarzane.

 1. Odwiedziny naszej strony

Przy wizycie na naszej stronie, używana przez Państwa przeglądarka, prześle automatycznie informacje na serwer naszej strony internetowej. Poniższe informacje zostaną czasowo zapisane w plikach danych (Logfiles):

 • Data i godzina wejścia na stronę

 • Państwa adres internetowy (IP-adres)

 • Serwis internetowy udostępniający system

 • Używana przeglądarka i system operacyjny

 • Strony internetowe, z których Państwo przeszliście na naszą

 • Strony internetowe, które przez naszą stronę zostały wywołane

Podstawą prawną na zapisywanie danych i pliki, jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych następuje, aby zabezpieczyć funkcjonowanie naszej strony internetowej. Do tego służą dane technicznej optymalizacji strony oraz zabezpieczenie stabilności naszych systemów techniczno-informatycznych.

Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub aby wyciągać jakieś wnioski na Państwa temat.

Dane osobowe zostaną natychmiast usuwane, jak tylko do osiągnięcia danego celu nie będą już wymagane. Po zapisaniu danych w plikach, zostaną one najpóźniej po siedmiu dniach usuwane. Jeżeli nastąpi wynikający z tego zapis, to Państwa adres IP zostanie usunięty lub niekonwencjonalnie przedstawiony.

Przetwarzanie tych danych w plikach jest przy tworzeniu strony nie do zaprzeczenia. Protestowanie przeciw temu nie jest możliwe.

Jeżeli odwiedzacie Państwo naszą stronę, przetwarzacie dalej dane osobowe, podczas, gdy my wprowadzamy odpowiednie służby analizujące. Bliższe wyjaśnienia znajdziecie Państwo pod punktem IV tego oświadczenia.

 1. Kontakt

Jeżeli zechcecie się Państwo z nami skontaktować (np. przez e-mail, formularz kontaktowy, telefon), będą wasze dane osobowe przetwarzane celem skontaktowania się. Podstawą prawną do tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 s.1 lit. b RODO. Skasujemy te dane, jak tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, a więc regularnie wraz z końcem konwersacji z Państwem. Konwersacja jest zakończona, jeżeli tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona. W innych przypadkach obowiązuje zachowanie terminów ustawowych.

 1. Rejestracja/konfiguracja przez www.multi-play.net i www.farbenplaner.de

Istnieje możliwość założenia sobie konta użytkownika, chronionego hasłem na naszych stronach www.multi-play.net i www.farbenplaner.de. Do rejestracji potrzebny jest adres mailowy i hasło. Zapisujemy ostatnią datę, kiedy wchodzono na to konto.

Zaoferowane usługi służą temu, aby umożliwić Państwu jak najbardziej komfortowe przeprowadzenie konfiguracji. Przetwarzanie danych następuje na Państwa zapytanie i jest wymagane do osiągnięcia danych celów oraz do wypełnienia umowy, zgodnie z art. 6, ust. 1 s. 1 lit. b RODO.

Także bez konta użytkownika możliwe jest nieograniczone stosowanie konfiguratora, jednak konfiguracje nie mogą być zapisane i potem odtwarzane.

 1. 4. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej, zapisuje je i przetwarza, tylko na czas potrzebny do osiągnięcia celu i tylko zgodnie z europejskimi wytycznymi lub zgodnie z ustawami i przepisami innego ustawodawcy, któremu podlega odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Jeżeli cel zapisywania danych nie będzie już aktualnych, lub skończy się termin ich przechowywania, zgodnie z europejskimi wytycznymi lub innym odpowiednim ustawodawcą, to dane te zostaną zwyczajowo, zgodnie z przepisami, usunięte lub zablokowane.

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim

Jesteśmy przedsiębiorstwem międzynarodowym, Jeżeli leży to w Państwa interesie, to Państwa dane będą przesłane dalej do spółki Delta Gartenholz GmbH & co. KG, Werner-Bock-Str. 36, D-33602 Bielefeld, i tam przetwarzane.

Państwa dane przechowujemy we wspólnym banku danych z podaną wyżej nazwą przedsiębiorstwa. Wspólne przechowywanie danych służy do zarzadzania nimi. Oprócz tego przez wyrównanie Państwa danych z danymi z banku klientów, uniknie się ich powtarzania i zaoszczędzi. Wspólne przechowywanie danych służy ochronie naszych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach realizacji zamówień, odpowiedni pracownicy (np. kierowcy, logistycy, banki) otrzymają od nas potrzebne danie, do wykonania zamówienia lub zlecenia. Tak otrzymane dane mogą być użyte przez pracowników tylko do wykonania zleconych zadań. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

IV. Usługi analiz: cookies i tracking

Występowanie cookies

Na naszej stronie wprowadziliśmy tzw. cookies. Chodzi tu o małe dane tekstowe, które są automatycznie zapisywane w przeglądarce lub przez przeglądarkę umieszczane na sprzęcie (np. komputer, tablet, smartfon), jeżeli Państwo odwiedzacie naszą stronę. Cookies zawierają charakterystyczny ciąg znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej przy ponownym wejściu na stronę.

Stosujemy cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna. Cookies umożliwiają nam natychmiastowe rozpoznanie, gdy wchodzicie Państwo na naszą stronę, że już kiedyś ją odwiedzaliście, no jako zalogowany użytkownik. Cookies po jakimś ustalonym czasie zostaną usunięte. Przetwarzane przy tym dane są wymagane aby chronić interes nasz i osób trzecich, wg art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

Możecie Państwo w każdej chwili zablokować stosowane przez naszą stronę cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Następnie cookies zostaną w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę lub inny program software. Jest to możliwe we wszystkich działających przeglądarkach internetowych. Jeżeli dezaktywujecie Państwo stosowanie cookies w używanej przeglądarce, nie wszystkie funkcje naszej strony będzie można używać.

Google Analytics

Stosujemy Google Analytics, analizator stron Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, dalej zwany „Google”).

Google Analytics używa tzw. „cookies”, danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwia przez nie analizę używania strony internetowej przez Państwa. Informacje wytworzone przez cookies i Państwa używanie tej strony internetowej, są z reguły przenoszone do USA przez serwer Google i tam zapisywane.

W przypadku aktywizacji anonimowości IP na tej stronie, Państwa adres IP Google wewnątrz państw członkowskich UE lub innych państw należących do europejskiej strefy ekonomicznej, zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przekazany na serwer Google do USA pełen adres IP i dopiero tam skrócony. Na zlecenie administratora strony, Google wykorzysta te informacje, aby zanalizować używanie tej strony, aby stworzyć raport o aktywności strony i aby uzyskać informacje na temat dalszego używania strony i innych internetowych usług. Przekazywany przez Państwa przeglądarkę adres IP, w ramach Google Analytics, nie jest prowadzony razem z innymi danymi Google.

Na zlecenie administratora tej strony, Google będzie wykorzystywać te informacje, aby zanalizować używanie strony, tworzyć raporty i uzyskiwać informacje na temat dalszego używania strony i innych internetowych usług.

Podstawą prawną do stosowania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Nadesłane nam dane będą po 14 miesiącach automatycznie usuwane. Kasowanie danych, których czas przechowywania minął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo do sprzeciwu. Możecie zakłócić przechowywanie cookies przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki Software. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być w pełnym zakresie wykorzystane. Możecie też Państwo zakłócić zapis danych pozyskanych przez cookies oraz potrzebnych do wykorzystania strony (wraz z Państwa adresem IP), ściągając i instalując dostępny Plugin przeglądarki pod linkiem. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę do przeglądarki.

Możecie też Państwo zakłócić zapis przez Google Analytics przez kliknięcie na poniższy link. Wprowadza się Opt-Out-Cookie, który zakłóci przyszły zapis Państwa danych przy wchodzeniu na tę stronę: dezaktywować Google Analytics.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w powiązaniu z Google Analytics znajdziecie Państwo na Google Analytics-Hilfe (pomoc) pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Włączenie pozostałych usług osób trzecich

Wewnątrz naszej strony zamieszczamy dla optymalizacji naszego internetowego wizerunku, oferty osób trzecich, tak aby ich treści i serwis połączyć z naszą stroną (dalej zwany „serwis”). To połączenie oznacza, że oferenci tego serwisu przetwarzają Pański adres IP. Ponieważ nie można się temu technicznie przeciwstawić, przetworzenia Państwa adresu IP jest konieczne do używania i realizacji serwisu. Cały czas staramy się, aby stosować tylko takie serwisy, których oferenci przetwarzają adresy IP do bezpośredniego przedstawienia serwisu. Trzeci oferenci mogą następnie stosować tzw. Pixel-Tags (niewidoczne grafiki, zwane „Web Beacons”) do statystycznych lub marketingowych celów. Przez „Web-Beacons” mogą być badane i analizowane różne informacje np. wizyty na naszej stronie. Informacje mogą być też zapisane na cookies na Państwa sprzęcie, gdzie mogą być dalej przetwarzane np. informacje techniczne na temat przeglądarki, zastosowany system uruchamiania, klikane strony, czas odwiedzin strony oraz inne dane do używania naszej strony. Podstawą prawną dla przetwarzania przekazanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przy zastosowanych serwisach chodzi o:

Google Fonts

Połączenie pism oferentów Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (vgl. https://www.google.com/fonts). Oświadczenie o ochronie danych trzeciego oferenta znajdziecie Państwo pod https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje o ograniczeniu/deaktywowania przenoszenia danych/reklamy są do odwołania pod https://adssettings.google.com/authenticated.

V. Państwa prawa jako osób zainteresowanych

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jesteście Państwo zainteresowanymi w pojęciu RODO. Tym samym macie Państwo poniższe prawa w stosunku do odpowiedzialnego:

 1. 1. Prawo do informacji

Jako osoba zainteresowana, macie Państwo prawo wymagać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Jeżeli to taki przypadek, macie Państwo prawo do informacji na temat tych danych osobowych (art. 15 RODO). Możecie Państwo wymagać informacji na poniższe tematy:

 1. cel, w jakim dane osobowe będą przetwarzane

 2. kategorie danych, które będą przetwarzane

 3. odbiorca lub kategoria odbiorów, którym dane zostaną lub już zostały udostępnione

 4. jeśli to możliwe czas, na jaki dane osobowe zostaną zapisane, lub jeśli to możliwe, kryteria ustalenia czasu przechowywania danych

 5. prawo na korygowanie lub kasowanie Państwa danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania lub sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu

 6. prawo do zaskarżenia w organie nadzorczym

 7. jeżeli dane nie zostały pozyskane u osoby zainteresowanej, to źródło ich pozyskania

 8. możliwość zautomatyzowanej decyzji o znalezieniu, łącznie z profilowaniem wg art. 22 ust. 1 i 4, oraz w takich przypadkach, informacje o logicznych oddziaływaniach i ich zasięgu przetwarzania danych osoby zainteresowanej

Następnie macie Państwo prawo wymagać informacji, czy dane osobowe osoby zainteresowanej są przekazywane do kraju trzeciego lub innych międzynarodowych organizacji. W związku z tym możecie Państwo wymagać pouczenia na temat odpowiednich gwarancji wg art. 46 RODO, co do przekazywania danych.

 1. Prawo do poprawiania

Jako osoba zainteresowana macie Państwo prawo żądać od odpowiedzialnego skorygowania danych osobowych, jeśli są błędne. Macie Państwo prawo wymagać, celem przetwarzania, aby dane osobowe były w pełni zrozumiałe, także z pomocą uzupełniających oświadczeń. (art.16 RODO)

 1. Prawo do usunięcia danych

Jako osoba zainteresowana macie Państwo prawo żądać od odpowiedzialnego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli wystąpi jeden z niżej podanych powodów:

 1. Dane osobowe potrzebne do osiągnięcia jakiegoś celu lub przetworzone w inny sposób, nie są już potrzebne

 2. Osoba zainteresowana odwołuje swoją zgodę, która opera się na przetwarzaniu wg art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, a innej podstawy prawnej na przetwarzanie brakuje

 3. Osoba zainteresowana składa sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych wg art. 21 ust. 1 i nie ma uprawnionych powodów do ich przetwarzania, lub składa sprzeciw wg art. 21 ust. 2

 4. Dane osobowe osoby zainteresowanej są przetwarzane bezprawnie

 5. Usunięcie danych osobowych jest spełnieniem prawnego zobowiązania, zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, któremu podlega odpowiedzialny

 6. Dane osobowe zostały ściągnięte w związku z oferowanymi usługami towarzystwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1

Jeżeli odpowiedzialny ujawnił dane osobowe dotyczące Państwa, i jest tym samym zobowiązany do ich usunięcia z powyższych powodów, to musi przedsięwziąć działania z pomocą dostępnej technologii, także technicznego rodzaju, aby poinformować odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych lub kopii tych danych.

Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne

 1. a. do wykonywania prawa do wolności poglądów i informacji

 2. do spełniania prawnych zobowiązań, do przetwarzania wg prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega odpowiedzialny, do uwiarygodnienia zadań, które leżą w publicznym interesie lub wykonywania władzy publicznej, która została przekazana odpowiedzialnemu

 3. z powodów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit.h i art. 9 ust. 3

 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badawczych, naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych wg art. 89, ust. 1, tak dalece, jak w ustępie 1 nazwane prawo uniemożliwi urzeczywistnianie celów tego przetwarzania lub je poważnie zakłóci

 5. do wykonywania, obrony lub ustalania ważności roszczeń prawnych

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo żądać od odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli wystąpią poniższe przypadki

 1. zaprzecza się poprawności danych osobowych osoby zainteresowanej i należy sprawdzić ich poprawność w okresie, który umożliwia odpowiedzialny

 2. przetwarzanie jest bezprawne a osoba zainteresowana odrzuca ich usunięcie, natomiast żąda ograniczenia ich używania

 3. odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych osoby zainteresowanej do ich przetwarzania, ale osoba zainteresowana potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub ustalania ważności roszczeń prawnych

 4. osoba zainteresowana składa sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki się nie stwierdzi, czy przeważają uzasadnione powody odpowiedzialnego w stosunku do osoby zainteresowanej

Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone, to dane osobowe można przetwarzać tylko za zgodą, celem wykonywania, obrony lub ustalania ważności roszczeń prawnych, lub do ochrony praw osób fizycznych i prawnych, z powodu ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskich.

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na ograniczenie przetwarzania, zostaniecie pouczeni przez odpowiedzialnego, zanim ograniczenie zostanie uchylone.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jako osoba zainteresowana, macie Państwo prawo, z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e lub f RODO. Dotyczy to też profilowania na tychże warunkach.

W przypadku sprzeciwu, odpowiedzialny nie przetwarza już danych osobowych, chyba że zostaną uzasadnione konieczne chronione prawa przetwarzania danych, które przeważają interesy, prawa i wolności osoby zainteresowanej, lub przetwarzanie służy wykonywaniu, obronie lub ustalaniu ważności roszczeń prawnych.

Jeżeli odpowiedzialny przetwarza Państwa dane osobowe celem wykorzystania ich bezpośrednio w reklamie, macie Państwo prawo złożyć sprzeciw przeciwko takiemu ich wykorzystywaniu. Dotyczy to też profilowania, jeżeli jest powiązane z bezpośrednią reklamą. Jeżeli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu danych do takich celów, nie będą one dalej do tego przetwarzane.

Jeżeli chcecie Państwo zrobić użytek ze swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy wiadomość do naszego pełnomocnika od ochrony danych osobowych (dane kontaktowe, patrz p. II)

Następnie macie Państwo możliwość wykorzystać swoje prawo do sprzeciwu z pomocą procesu zautomatyzowanego – w powiązaniu z wykorzystaniem usług towarzystwa informacyjnego – wytyczne 2002/58/EG. Będzie przy tym zastosowana techniczna specyfikacja.

 1. 6. Prawo do odwołania zgody na prawną ochronę danych osobowych

Macie Państwo prawo odwołać waszą zgodę z na prawną ochronę danych osobowych, ze skutkiem działania na przyszłość. Prawomocność przeprowadzonego przetwarzania, na podstawie zgody aż do momentu jej odwołania, nie zostaje naruszona.

 1. 7. Prawo do pouczenia

Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa do skorygowania, wykasowania lub ograniczenia przetwarzania danych, w stosunku do odpowiedzialnego, jest on zobowiązany powiadomić o tym wszystkich odbiorców, którym Państwa dane udostępnił. Chyba że to okaże się niemożliwe i jest związane z nieproporcjonalnymi nakładami.

W stosunku do odpowiedzialnego, macie Państwo prawo, być pouczonym na temat tych odbiorców.

 1. 8. Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do otrzymania od odpowiedzialnego, danych osobowych, które mu powierzyliście w formacie czytelnym, aktualnym i strukturalnym. Macie też Państwo prawo przekazać te dane innemu odpowiedzialnemu, bez zakłóceń ze strony poprzedniego odpowiedzialnego, jeżeli:

 1. a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy wg art. 6 ust. 1 lit. b

 2. b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Przy stosowaniu tego prawa, macie Państwo dalsze prawo do tego, aby Wasze dane były bezpośrednio przekazywane, od jednego odpowiedzialnego do drugiego, jeśli jest to możliwe mechanicznie.

Państwo nie macie prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli ich ochrona jest niezbędna dla jakiegoś zadania, które leży w interesie publicznym, następuje przy wykonywaniu władzy publicznej, którą zlecono odpowiedzialnemu.

 1. Automatyczna decyzja w pojedynczych przypadkach wraz z profilowaniem

Macie Państwo prawo, aby uniknąć decyzji o wyłącznym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, łącznie z profilowaniem, jeśli w jakikolwiek sposób to Państwu zaszkodzi.

Nie obowiązuje to, jeśli taka decyzja

 1. a. jest wymagana do zawarcia i wypełnienia umowy między osobą zainteresowaną a odpowiedzialnym

 2. b. jest dopuszczalna, na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega odpowiedzialny, a przepisy prawne zawierają środki do zachowania praw i wolności oraz uprawnionych interesów osoby zainteresowanej

 3. c. następuje za wyraźną Państwa zgodą

W przypadkach a. i b. odpowiedzialny stosuje środki, aby ochronić prawa i wolności oraz uprawnione interesy osoby zainteresowanej. Do tego należy prawo do pozyskania osoby do interwencji ze strony odpowiedzialnego, przedstawienie własnego punktu widzenia i zaskarżenie decyzji.

10. 10. Prawo do zaskarżenia

Macie Państwo prawo do zaskarżenia w organie nadzorczym, szczególnie w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca ewentualnego wykroczenia, jeśli osoba zainteresowana jest zdania, że przetworzenie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy. Jest to możliwe bez szkody dla prawnego czy sądowego środka zaskarżenia.

Organ nadzorczy, do którego wpłynęło zaskarżenie, pouczy Państwa o stanie i wynikach zaskarżenia, łącznie z możliwością sądowego środka zaskarżenia, wg art. 78 RODO.

VI. Bezpieczeństwo

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić Państwu możliwie skuteczną ochronę danych osobowych. Mimo to przekazywanie danych bazujące na Internecie, może wykazać luki w zabezpieczeniach, tak że nikt nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony. Z tego powodu macie Państwo możliwość przekazania danych osobowych inną alternatywną drogą np. przez pocztę, fax lub telefonicznie.